Y?z Y?ze Fox 21,45

?Face Off? (1997)
Y?netmen:John Woo
Oyuncular:John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen


Estetik ameliyatla birinin yerine ge?me esprisini ba?ar?yla i?leyen bir aksiyon filmi. FBI ajan? Saen Archer sekiz y?ld?r pe?inde oldu?u ayr?ca bir ter?r olay?nda ?ocu?unu ?ld?ren zeki bir su?lu ve paral? ter?rist Castor Troy?un Los Angles?a yerle?tirdi?i biyolojik bir silah? aramaktad?r. Troy?un ?ld???n?n duyulmas? ?zerine bir estetik ameliyat?n yard?m?yla onun yerine ge?erek ter?r ?rg?t?n?n i?ine s?zar. Ancak Troy ?lmemi? sadece komaya girmi?tir. Komadan ??k?nca o da ayn? y?ntemle Archer??n yerine ge?er. Archer ter?ristlerle u?ra??rken Troy Archer??n aile ve i? hayat?n? mahvetmektedir.
www.evrensel.net