?air ?akmak Diyarbak?r?dayd?"

Diyarbak?rl? olan ve ?u anda Mersin?de ya?ayan ?air Ahmet ?akmak, Diyarbak?r Sanat Merkezi?nin d?zenledi?i ??iir ak?amlar?? konulu program kapsam?nda Diyarbak?rl? ?iirseverler ile bir araya geldi.


Diyarbak?rl? olan ve ?u anda Mersin?de ya?ayan ?air Ahmet ?akmak, Diyarbak?r Sanat Merkezi?nin d?zenledi?i ??iir ak?amlar?? konulu program kapsam?nda Diyarbak?rl? ?iirseverler ile bir araya geldi. Edebiyat sanat dergisi olan Yarat?m dergisini de ??karan ?akmak, hem ?iirlerini okudu, hem de Diyarbak?r??n k?lt?rel ?e?itlili?i ve bunun ?iire yans?yan y?nlerini de?erlendiren bir konu?ma yapt?. ?nceki ?iir kitaplar?nda ?iirler okuyan ?akmak, son olarak ??kard??? ?eski kent k?rg?nl?klar?? kitab?ndan da ?iirler okudu. Ermenilerden S?ryanilere ve K?rtlere kadar ?iirlerinde yapt??? at?flara yer veren ?akmak, bir arada ya?aman?n, ya?am? birlikte dayan??ma i?inde payla?man?n gereklili?ine dikkat ?ekti. ?akmak son olarak, ?engal katliam?nda ?len Yezidiler ?zerinde yazd??? bir ?iiri okuyarak bitirdi etkinli?i. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net