T?keticinin en ?ok ?ikayeti cep telefonundan

?stanbul Ticaret Odas? (?TO) T?ketici ?ikayetleri B?rosu?na gelen t?ketici ?ikayetlerinin ?o?unlu?unu cep telefonu ?ikayetleri olu?turuyor.


?stanbul Ticaret Odas? (?TO) T?ketici ?ikayetleri B?rosu?na gelen t?ketici ?ikayetlerinin ?o?unlu?unu cep telefonu ?ikayetleri olu?turuyor.
?TO?dan t?ketici ?ikayetlerini de?erlendirme ?al??malar?na ili?kin yap?lan yaz?l? a??klamada, A?ustos ay?nda oldu?u gibi Eyl?l ay?nda da en ?ok ?ikayetin cep telefonu ile ilgili konulardan geldi?i, cep telefonu ?ikayetlerini, diz?st? bilgisayar ve spor ayakkab? ?ikayetlerinin izledi?i belirtildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net