?ocuk park?, dedelerin oyun mekan? oldu!

Do?u ve G?neydo?u illerinde k?y meydanlar?nda oynanan oyunlar, metropollere g?? eden K?rt yurtta?lar taraf?ndan ?ehirlerde de ya?at?l?yor. Adana?n?n merkez Seyhan il?esine ba?l? Barbaros Mahallesi?nde bulunan ?ocuk park?nda bir araya...


Do?u ve G?neydo?u illerinde k?y meydanlar?nda oynanan oyunlar, metropollere g?? eden K?rt yurtta?lar taraf?ndan ?ehirlerde de ya?at?l?yor. Adana?n?n merkez Seyhan il?esine ba?l? Barbaros Mahallesi?nde bulunan ?ocuk park?nda bir araya gelen ve ya?lar? 70-80 aras? de?i?en dedeler, iftar vaktine kadar bo? zamanlar?n?, k?ylerinde ??rendikleri ?R?z? (??ta?) oyununu oynayarak ge?iriyor. Parkta bulunan ?ocuklara ald?r?? etmeden oyunlar?na devam eden dedelerin, oyunu ne kadar ciddiye ald?klar? y?zlerine yans?yor. (Foto?raf: Metin ?nan)
www.evrensel.net