09 Ekim 2007 00:00

Bir keyfiyet ?rne?i

Selamlar. F Tipi hapisane denince akla tecrit ve tretman gelir ?ncelikle. Tretman, muhaliflerin ?rehabilite? edilmesi olunca sistemin as?l y?z? daha bariz ortaya ??k?yor, hukuksuzluk ve keyfiyet?

Paylaş

Selamlar. F Tipi hapisane denince akla tecrit ve tretman gelir ?ncelikle. Tretman, muhaliflerin ?rehabilite? edilmesi olunca sistemin as?l y?z? daha bariz ortaya ??k?yor, hukuksuzluk ve keyfiyet? F Tiplerinin a??ld??? yedi y?l boyunca binlerce kez ya?and? bunlar.
Hukuksuzluk, keyfiyet kimi zaman hapishane idaresince kimi zaman d?? g?venlikten sorumlu jandarma taraf?ndan uygulan?r. Tekirda? 2 Nolu?da bu keyfiyetin prototipi hapishanelerden biri? Bariz ?rne?i ise, 2007 Ocak ay?nda yay?nlanan 45/1 nolu Adalet Bakanl??? genelgesinin hala uygulanm?yor olmas?.
?ki hafta ?nce rahats?zl???mla ilgili revire ??k?p hastaneye sevk istedim. Ertesi g?n sevkim yap?ld?. Jandarma subay? yan?mda g?t?rd???m ka??t mendili elimden zorla ald?. Gerek?esi de ring arac?ndaki kameray? kapatt???m?z. Mendilleri geri vermesini, yapt???n?n keyfi oldu?unu s?yledim. Vermezse gitmeyece?imi s?yledim. ? Gitmezsen, gitme? deyip, beni ringe almad? ve sevkimi iptal etti.
Ertesi g?n konuyla ilgili savc?l??a su? duyurusu yapt?m. Ard?ndan iki haftay? a?k?n s?re ge?ti?i halde h?l? rahats?zl???mla ilgili hastaneye g?t?r?lmedim. Savc?l?k ba?vurusuna da cevap gelmedi. Kamuoyunu F Tipi hapishanelerde ya?ayanlar hakk?nda duyarl? olmaya ?a??r?yorum.
Ercan Kutlu Tekirda? 2 Nolu F Tipi Hapishanesi
ÖNCEKİ HABER

G??zedelerin ortalama ayl?k geliri 332 YTL

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa