D?HA muhabiri 301?den yarg?lan?yor

?Korucular devletin bombas? ile bal?k avl?yor? ba?l?kl? haberi nedeniyle hakk?nda 301. maddeden dava a??lan Dicle Haber Ajans? Muhabiri Rojda K?zg?n hakim kar??s?na ??kt?.


?Korucular devletin bombas? ile bal?k avl?yor? ba?l?kl? haberi nedeniyle hakk?nda 301. maddeden dava a??lan Dicle Haber Ajans? Muhabiri Rojda K?zg?n hakim kar??s?na ??kt?. Duru?mada Yedisu ?l?esi Elmal? K?y??n?n muhtar? Zeki Ayd?nc?, K?zg?n??n yapt??? haberi do?rulayarak, korucular?n el bombas? ile bal?k avlad?klar?n? s?yledi.
D?HA muhabiri Rojda K?zg?n, ?HD MYK ?yesi R?dvan K?zg?n ve ?HD Bing?l ?ubesi ?yesi Do?an Ad?belli hakk?nda TCK?n?n 301?inci maddesi uyar?nca ?T?rkiye Cumhuriyeti devletinin askeri ve emniyet te?kilat?n? alenen a?a??lamak? iddias? ile Bing?l Asliye Ceza Mahkemesi?nde a??lan dava s?rd?. Duru?mada, ilk olarak Elmal? K?y? Muhtar? Zeki Ayd?nc? tan?k olarak dinlendi. Ayd?nc?, k?ydeki yakla??k 7-8 korucunun k?y muhtar? s?fat? nedeniyle kendisinin evinde konaklad?klar?n?, korucular?n sabah?n erken saatlerinde el bombas? ile bal?k avlamak i?in nehire gideceklerini s?ylediklerini aktard?.
??stedi?in yere ?ikayet et?
Ayd?nc??n?n ard?ndan san?k Do?an Ad?belli ise ifadesinde ?Muhtar?n s?yledikleri do?rudur. Ben gidip gerekli yerlere ?ikayet edece?imi s?yledim onlara. Onlarda ??stedi?in yere ?ikayet et. Bizim tek muhatab?m?z Alay Komutanl????d?r? dedi. Daha sonra ?HD?ye gelerek, ba?vuru yapt?m? dedi.
D?HA Muhabiri Rojda K?zg?n ise duru?mada s?z alarak, daha ?nceki ifadelerini tekrarlamadan kabul etti.
Mahkeme heyeti, san?k Do?an Ad?belli?nin ?HD?ye yapt??? ba?vurunun onayl? suretinin getirilmesi i?in duru?may? 30 Ekim tarihine erteledi. (Bing?l/EVRENSEL)
www.evrensel.net