Fotoğraf: Evrensel

Canayd?n: Ayaktay?m, y?k?lmad?m

Ge?irdi?i pankreas ameliyat?n?n ard?ndan ilk kez medya kar??s?na ??kan Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n, ciddi bir olay? atlad?klar?n? belirterek, ??Aslan gibiyim, ayaktay?m, y?k?lmad?m?? dedi.


Ge?irdi?i pankreas ameliyat?n?n ard?ndan ilk kez medya kar??s?na ??kan Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n, ciddi bir olay? atlad?klar?n? belirterek, ??Aslan gibiyim, ayaktay?m, y?k?lmad?m?? dedi.
Canayd?n, ameliyat? ger?ekle?tiren Prof. Dr. M?nci Kalayo?lu ve Koray Acarl?, operasyonun ger?ekle?ti?i Memorial Hastanesi?nde bir bas?n toplant?s? d?zenledi.
S?zlerine ??Ciddi bir olay? atlad?k?? diye ba?layan ?zhan Canayd?n, genel cerrahideki en a??r operasyonlardan birini ge?irdi?ini anlatt?. Ba?kan Canayd?n, pankreasta bir kitle tespit edildi?ini ve ?ok erken yakaland???n? kaydederek, ??Hocam, 45 bin ekip ameliyat i?inde g?rd??? ender vakalardan biri oldu?unu s?yl?yor. Bunu Allah??n izniyle s?k?p att?k, gitti. Aslan gibi kar??n?zday?m, ayaktay?m y?k?lmad?m?? diye konu?tu.
Canayd?n, Galatasaray??n iyi gitti?ini, bundan sonra da iyi gidece?ini belirtti.
Dimdik ayakta oldu?unu tekrarlayan ba?kan Canayd?n, Kayserispor ma??nda rakip futbolcular?n ge?mi? olsun dileklerini i?eren pankart a?malar?ndan ?ok duyguland???n? s?yledi. Canayd?n, bu pankart? g?rd?kten sonra an?nda Kayserispor Kul?b? Onursal Ba?kan? ve Kayseri Belediye Ba?kan? Mehmet ?zhaseki?ye telefon a?arak te?ekk?r etti?ini dile getirdi.
Bas?n toplant?s?nda ?zhan Canayd?n??n ne?eli olu?u, zaman zaman da duygusal anlar ya?arken g?zlerinin ya?armas? dikkati ?ekti. Bas?n toplant?s?na ?ok say?da y?netici de kat?ld?. Ba?kan yard?mc?s? Adnan Polat ise toplant?da yer almad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net