Ba?ar??n ?Romeo ve J?liet?i ayakta alk??land?

Romanya?n?n T?rgovi?te kentinde bulunan d?nyaca ?nl? Tony Bulandra Tiyatrosu, 2007-2008 sezonunu ?nceki ak?am Shakespeare?in ?Romeo ve J?liet? i ile a?t?. Ankara Devlet Tiyatrosu sanat??s? Kemal Ba?ar??n sahneye koydu?u oyun ayakta...


Romanya?n?n T?rgovi?te kentinde bulunan d?nyaca ?nl? Tony Bulandra Tiyatrosu, 2007-2008 sezonunu ?nceki ak?am Shakespeare?in ?Romeo ve J?liet? i ile a?t?. Ankara Devlet Tiyatrosu sanat??s? Kemal Ba?ar??n sahneye koydu?u oyun ayakta alk??lan?rken, sanat??lar finalde Kemal Ba?ar ile birlikte be? kez sahneye davet edildi. ?zmir Devlet Tiyatrosu sanat??s? Murat G?lmez?in minimalize edilmi? ilgin? sahne tasar?m?, Tony Bulandra Tiyatrosu Genel Sanat Y?netmeni Mc Ranin?in giysileri, Ankara Devlet Tiyatrosu sanat??s? Seyhun Aya???n ???k tasar?m?, T?rk besteci Can Atilla?n?n m?zi?i ve Hugo Wolff??n koreografisi, oyun sonras? verilen kokteylde Romanya?n?n di?er kentlerinden ve Avrupa?dan gelen tiyatro ele?tirmenlerinin ve tiyatro y?netmenlerinin be?eni s?zc?kleriyle de?erlendirildi.
B?kre? I.L. Devlet Tiyatrosu?ndan 2006-2007 sezonunda Romanya?n?n en iyi oyuncusu ?d?l?n? alan Marius Manole??n ?Romeo?, bu y?l Cannes Film Festivali?nde b?y?k ?d?l? kazanan ?4 Ay, 3 Hafta, 2 G?n? ba?l?kl? Romen filminin ba?rol oyuncusu Laura Vasiliu?nun ?J?liet?, Romanya?n?n en be?enilen oyuncular?ndan, B?kre? Odeon Tiyatrosu?ndan 65 ya??ndaki sanat?? Rodika Mandache?nin ?Dad?? karakteriyle rol ald??? ?Romeo ve J?liet? i?in tiyatronun Genel Sanat Y?netmeni Mc Ranin, ?ok farkl?, estetik tad? ?nde gelen bir yap?m elde elde ettiklerini, kendi ?lkeleri d???nda bu oyunu yinelediklerinde izleyicilerin be?enmesinden kesinlikle emin oldu?unu s?yledi. Mc Ranin, oyunun en az d?rt y?l repertuvarlar?nda kalaca??n? belirtti.
T?rkiye?nin Romanya B?y?kel?isi Ahmet R?fat ?k??n ise Kemal Ba?ar??n Can Atilla, Seyhun Aya? ve Murat G?lmez ile kol kola girerek sa?lad??? bu ba?ar?n?n tiyatro sanat? dal?nda Avrupa?da ad?ndan s?z ettiren bir ?lke olan Romanya?da daha ?imdiden ses getirdi?ine dikkat ?ekerek, bu ba?ar?da ger?ek rol? oynayan ve T?rklerden olu?an yarat?c? kadronun T?rkiye?nin tan?t?m?na da mutlak katk? sa?lad???n? anlatt?. ?Romeo ve J?liet?in Ocak 2008 ay?ndan itibaren ?lke ?ap?nda turnelere ba?layaca?? ve de?i?ik ?lkelerdeki festivallere kat?laca?? ??renildi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net