Sezen Aksu Londra?da konser verdi

Sezen Aksu ?ngiltere?nin ba?kenti Londra?n?n en b?y?k ve g?rkemli konser salonlar?ndan biri olan Royal Albert Hall?u a?z?na kadar doldurmay? ba?ard?. B?t?n ?ark?lar?n?, yakla??k 5 bin ki?ilik kapasiteye sahip salonu dolduran...


Sezen Aksu ?ngiltere?nin ba?kenti Londra?n?n en b?y?k ve g?rkemli konser salonlar?ndan biri olan Royal Albert Hall?u a?z?na kadar doldurmay? ba?ard?. B?t?n ?ark?lar?n?, yakla??k 5 bin ki?ilik kapasiteye sahip salonu dolduran hayranlar?yla birlikte s?yleyen Aksu, esprileriyle de hayranlar?n? g?ld?rd?. Aksu, zaman zaman da vokalisti Nurcan Evren ile dans ?ovu yapt?.
Aires, Aksu?nun hayran oldu?u ?ark?y? seslendirirken, sahneden ayr?lmadan ?nce kula??ndaki k?peler ve parma??ndaki y?z??? g?stererek ?Bunlar Sezen?in arma?anlar?? dedi. Sahnede bir ara do?umunun 800. y?l?nda ?e?itli t?renlerle an?lan Mevlana?ya da de?inen Aksu, ?Keskin B??ak? ?ark?s?n? s?ylerken salonun ortalar?ndan kendisine e?lik eden gen? k?z? da sahneye ?a??rd?. Gen? k?z?n birlikte s?yledikleri ?ark?dan sonra kendisini b?rak?p vokalisti Nurcan Evren?e ko?tu?unu ve sar?ld???n? g?ren Aksu, konu?unun ?Ben asl?nda onun hayran?y?m? demesi ?zerine, ?Ne g?zel, hi? sahtekarl?k yok. Herkes d???ncelerini b?yle a??k?a s?yleyebilecek noktaya geldi?inde sorun kalmayacak d?nyada zaten? dedi. Aksu, alk??lar aras?nda hayranlar?na el sallayarak konserini bitirdi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net