Asya tayfunlarla bo?u?uyor

Asya ?lkeleri, b?lgede son birka? g?nd?r ?iddetlenen tayfunlarla bo?u?uyor. Vietnam?da etkili olan Lekima Tayfunu?nda ?lenlerin say?s? 55?e y?kselirken, ?in?in g?neydo?u k?y?lar?nda ise Tavyan?da 5 ki?iyi can?ndan eden...


Asya ?lkeleri, b?lgede son birka? g?nd?r ?iddetlenen tayfunlarla bo?u?uyor. Vietnam?da etkili olan Lekima Tayfunu?nda ?lenlerin say?s? 55?e y?kselirken, ?in?in g?neydo?u k?y?lar?nda ise Tavyan?da 5 ki?iyi can?ndan eden Krosa Tayfunu nedeniyle yakla??k 1.5 milyon ki?i tahliye edildi.
Vietnam??n kayb? a??r
G?neydo?u Asya ?lkelerinden Vietnam?daki Lekima Tayfunu, ?lkenin orta kesimlerinde toprak kaymalar? ve su bask?nlar?na yol a?t?. Tayfun nedeniyle 55 ki?i hayat?n? kaybederken, 100 binden fazla ev oturulamaz hale geldi. 15 bin hektar pirin? tarlas? da sular alt?nda kal?rken, 16 ki?i ise halen kay?p.
Tayfunlar?n en ?ok Thanh Hoa ile Nghe An b?lgelerinde etkili oldu?u ??renilirken, Nghe An b?lgesi yetkilileri, ?20 y?ld?r b?ylesini g?rmemi?tik. ?ok h?zl? ve y?k?c?? diye konu?tu.
Sel sular?n?n ortas?nda kalanlar? kurtarmak i?in ordu da seferber oldu. Aralar?nda ?ocuk ve ya?l?lar?n da bulundu?u ?ok say?da ki?i, botlarla daha y?ksek kesimlere ta??nd?.
1.5 milyon ki?i tahliye edildi
?in ise Kraso tayfunuyla m?cadele ediyor. ?lkenin g?neydo?u eyaletlerini vuran tayfun, ?iddetli r?zgar ve ya???? da beraberinde getirdi. ?inli yetkililer, Kraso nedeniyle k?y? kesiminden yakla??k 1.5 milyon ki?i tahliye edildi?ini bildirdi.
Krosa?n?n h?z?n?n saatte 126 kilometreyi buldu?u da ??renildi. B?lgede okullar tatil edilirken, u?ak seferleri de ask?ya al?nd?.
Kraso Tayfunu, Tayvan?da ise hayat? tamamen durdurdu. 2.2 milyon evi etkileyen tayfun, 5 de can ald?.
?ngiliz ?Tropikal Tayfun Riski? adl? kurulu?, ?in ile Tayvan?? tehdit eden tayfun nedeniyle Japonya?y? da uyard?. Yetkililer, Kraso?nun kuzeybat? istikametinde Japonya?ya ilerledi?ini bildirdi. Kraso nedeniyle Hong Kong?da da ola?an?st? tedbirler al?nd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net