Bern ?rk??lara ge?it vermedi

?svi?re?nin ba?kenti Bern?de ge?en cumartesi b?y?k gerilim ya?and?. ?ki hafta sonra yap?lacak genel se?imler ?ncesinde ?rk?? ve yabanc? d??man? ??svi?re Halk Partisi?ne (SVP) kar?? Bern?de bir miting d?zenlenirken, ayn? zamanda ...


?svi?re?nin ba?kenti Bern?de ge?en cumartesi b?y?k gerilim ya?and?. ?ki hafta sonra yap?lacak genel se?imler ?ncesinde ?rk?? ve yabanc? d??man? ??svi?re Halk Partisi?ne (SVP) kar?? Bern?de bir miting d?zenlenirken, ayn? zamanda Bundesplatz?da SVP?nin yapmay? planlad??? g?steri antifa?istlerce engellendi.
?zellikle otonom gruplardan gen?lerin, SVP?nin g?sterisini engellemeye ?al??mas? ?zerine olaylar ??kt?. Polis ile antifa?ist gen?ler aras?nda ?at??ma ??kt?. SVP?liler de polisle birlikte antifa?istlere sald?rd?. Olaylar s?ras?nda 42 ki?i g?zalt?na al?n?rken, 18 polis yaraland?.
Bern?de antifa?ist ?rg?tler, sendikalar ve partiler taraf?ndan ger?ekle?tirilen kar?? g?steriye ise binlerce ki?i kat?ld?.
Bundesplatz?a giremediler
??kan olaylar nedeniyle SVP, eyleme kat?lan 10 bin taraftar?yla birlikte Bundesplatz?da miting yapamad? ve miting yerini de?i?tirmek zorunda kald?. SVP lideri Christoph Blocher, ??svi?re?nin en b?y?k partisinin Bundesplatz?da miting yapamamas? kabul edilemez? dedi.
Sosyal Demokrat Parti (SP) y?neticileri de SVP?nin mitinginin ?iddetle durdurulmas?n? ele?tirirken, Bern Emniyet M?d?rl??? ise olaylar?n sorumlusunun 500 kadar otonomcu oldu?unu ileri s?rd?.
?svi?re?de 21 Ekim?de yap?lacak se?imlerde oylar?n b?y?k bir k?sm?n? almas? beklenen SVP?nin, g??men kar??t? kampanya mesajlar?yla se?menler aras?nda kutupla?maya yol a?t??? belirtiliyor. (Bern/EVRENSEL)
www.evrensel.net