Kopenhag polisi gen?lere sald?rd?: 75 g?zalt?

Danimarka?n?n ba?kenti Kopenhag merkezinde binlerce gen? ile polis aras?nda ??kan ?at??malarda en az 75 ki?i g?zalt?na al?nd?. Kentteki bir gen?lik merkezinin kapat?lmas?n? protesto eden binlerce gen?, Kopenhag merkezinde ...


Danimarka?n?n ba?kenti Kopenhag merkezinde binlerce gen? ile polis aras?nda ??kan ?at??malarda en az 75 ki?i g?zalt?na al?nd?. Kentteki bir gen?lik merkezinin kapat?lmas?n? protesto eden binlerce gen?, Kopenhag merkezinde g?steri yapt?.
Polise g?re eyleme 2 bin ki?i kat?l?rken, organizat?rler kat?lan say?s?n? 4 bin olarak a??klad?. Polisle g?stericiler aras?nda ??kan ?at??mada, polis g?z ya?art?c? gaz kulland?.
Kentteki gen?lik merkezine ge?en mart ay?nda polisin bask?n d?zenlemesinin ard?ndan da otonom gruplarla polis aras?nda ?at??malar ??km??t?. (Kopenhag/EVRENSEL)
www.evrensel.net