Anayasa Komisyonu de?i?ikli?i kabul etti

21 Ekim?de yap?lacak referandumda oylanacak paketten, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n durumunu tart??mal? hale getirece?i varsay?lan ge?ici maddeleri ??karan AKP?nin yasa teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu?nda hi?bir de?i?ikli?e...


21 Ekim?de yap?lacak referandumda oylanacak paketten, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n durumunu tart??mal? hale getirece?i varsay?lan ge?ici maddeleri ??karan AKP?nin yasa teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu?nda hi?bir de?i?ikli?e u?ramadan aynen kabul edildi.
TBMM Anayasa Komisyonu?nda, CHP?nin ret oyuna kar??l?k, AKP, MHP ve DTP?lilerin olumlu oylar?yla teklif benimsendi. Referandum paketinde de?i?iklik yapan teklifin birinci tur oylamas?, 10 Ekim ?ar?amba g?n? Meclis Genel Kurulu?nda yap?lacak. ?kinci tur oylama ise 16 Ekim Sal? g?n? ger?ekle?tirilecek.
Kabul edilen teklifle, ?11. cumhurba?kan?n?n se?imini? d?zenleyen ge?ici 18 ve ge?ici 19. maddeleri i?eren 6. madde metinden ??kar?ld?. Komisyonda, CHP?den AKP?ye ele?tiriler gelirken, zaman zaman CHP ile MHP?liler aras?nda da sert tart??malar ya?and?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net