Devrimci Hareket dergisi okurlar? g?zalt?na al?nd?

?zmir?de Devrimci Hareket dergisi okuru 7 ki?i g?zalt?na al?nd?. ?zmir?in Kar??yaka, Bornova ve Konak il?elerinde yap?lan ev bask?nlar?nda Devrimci Hareket dergisi okurlar? olduklar? ??renilen...


?zmir?de Devrimci Hareket dergisi okuru 7 ki?i g?zalt?na al?nd?. ?zmir?in Kar??yaka, Bornova ve Konak il?elerinde yap?lan ev bask?nlar?nda Devrimci Hareket dergisi okurlar? olduklar? ??renilen Ey?p Sabri G, Teoman A, ?nci S, ?mer ?cal K, Ey?p ?, Zafer ?. ve Gamze T, g?zalt?na al?narak, Bozyaka Ter?rle M?cadele ?ubesi?ne g?t?r?ld?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net