k???k emrah ba?bakan olsayd?

 • IMF yetkilileri kredi g?r??melerini g?zya?lar? i?inde tamamlard?:
  - Biz fakir bir ?lkeyiz abiler. Ben tek ba??ma ?al???p 70 milyona bak?yorum. Annem ?lm??. ?imdi yiyecek ekme?im yok, buraya o y?zden geldim.


  IMF yetkilileri kredi g?r??melerini g?zya?lar? i?inde tamamlard?:
  - Biz fakir bir ?lkeyiz abiler. Ben tek ba??ma ?al???p 70 milyona bak?yorum. Annem ?lm??. ?imdi yiyecek ekme?im yok, buraya o y?zden geldim. Ama bor? istiyorum ve bunu mutlaka ?deyece?im....
  - Yeter ulan! Mahfettin bizi... Ne kadar laz?m?
  - Ama bor?...
  - Bo?ver ?imdi bunlar?, sen miktar? s?yle, hibe olacak bu seferki...
  Emrah??n filmlerdeki amcas?, bu sefer kar??s?na Sam Amca olarak ??kard?...
  - Ben senin m?ttefi?inim, yani amcan?m Emrah...
  - Amca demek baba yar?s? demek!
  - Evet. Sen biraz ??k, gez bakal?m...
  Avrupa Birli?i, T?rkiye?yi evlat edinirdi...
  - M?ller yaz?k lan ?ocu?a, sizde hi? insaf yok mu?
  - Ben Alman?m, so?uk oluruz biz!
  - A?l?yor ?ocuk baksana. B?t?n salon g?zya?lar? i?inde onu dinliyor
  - Yunanistan veto eder...
  - Yok be, bak onlar da salya s?m?k oldu.
  - ?ye yapmasakta en az?ndan ?u gariban i?in evlat edinelim o zaman...
  - Aferin M?ller, zaten amcas?n?n yapt?klar?ndan sonra birinin sahip ??kmas? gerekirdi...
  Ba?bakan Emrah, h?k?met kurma ?al??malar?nda Maliye Bakanl??? g?revine, kendisi hakk?nda ?ok fazla ?ey bildi?i i?in, istemeyerek de olsa Nuri Al?o?yu getirir ve olaylar geli?ir:
  H?z kesmeden ekonomi politikalar?na y?n veren h?k?met, ?zelle?tirme politikalar?ndan tam sorumlu tuttu?u Maliye Bakan? Nuri Al?o?nun, ?babalar gibi satar?z? mottosuyla t?m kitleri iki top model kar??l???nda Rus ?irketlere devretmesiyle ?alkalan?r.
  ?n?ne getirilen bu imzal? sat?? bildirgesini g?ren Ba?bakan Emrah neye u?rad???n? ?a??rm??, hayat yolunda bir de bakan darbesi yemi?tir:
  Ba?bakan Emrah: Olamaz! Kim satt??
  Nuri Al?o: Ben satt?m, ananan? da satacam!
  K???k Emrah: Vay benim garip anam...
  www.evrensel.net