he? beyle olur?

 • Kars?ta bir yerel TV, halk?n aras?na kar??arak g?ndelik hayata dair r?portajlar yap?yor. Muhabir, ya?l? bir amcaya mikrofon tutup soruyor:
  - Nas?ls?n day?, eyi misen?


  Kars?ta bir yerel TV, halk?n aras?na kar??arak g?ndelik hayata dair r?portajlar yap?yor. Muhabir, ya?l? bir amcaya mikrofon tutup soruyor:
  - Nas?ls?n day?, eyi misen?
  - ??k?r o?ul, can? ta?irem, eyiyem, ?oh eyiyem.
  - ?ehirden, hizmetlerden memnun musun?
  - D?vletimiz, kaymakam?miz, ba?gan?miz, ?anl? ordumuz ba??m?zda her ne olursa bir fiil o dakika yan?m?zdadir. Ben vatan?ma nas? serzeni? ederem? Amma, benim derdim ba?kad?r.
  - Allah?na gurban day?, s?yle nedir?
  - Doksan sene ?nce buraya Ruslar girdi ya...
  - He girdi.
  - Hani bu belediye binalar?n?, okullar?, ?e?meleri, istasyonu, yollar?, kald?r?mlar? Ruslar yapt?lar ya...
  - Rus i?galinde yap?ld? de?il mi day??
  - He!
  - He? benim d?vletime, milletime s?z?m olur mu? Ben aha bu Ruslar?n avrad?n?... Doksan sene ?nce bu kald?r?mlar?, caddeleri yap?p gittiler, bir g?n olsun bi kere Kars?a gidek, yollar bozuldu mu, kanallar t?kand? m? demediler, insan bi gelir de bakar buralara, he? beyle olur?!
  www.evrensel.net