se?me ?ans?

 • ?? mahkum cezaevi yolundad?r. Herbirinin, hapiste ge?irecekleri g?nler i?in bir e?ya getirme izni vard?r. Otob?ste, biri di?erine sorar: ?Sen ne getirdin?? Di?er mahkum bir kutu boya ??kar?r, bunlarla her ?eyi boyayabilece?ini s?yler...


  ?? mahkum cezaevi yolundad?r. Herbirinin, hapiste ge?irecekleri g?nler i?in bir e?ya getirme izni vard?r. Otob?ste, biri di?erine sorar: ?Sen ne getirdin?? Di?er mahkum bir kutu boya ??kar?r, bunlarla her ?eyi boyayabilece?ini s?yler ve ona ne getirdi?ini sorar. O da, elindeki iskambil ka??tlar?n? ??kar?r:
  - Bunlarla poker ve pi?pirik oynayabilir, fal bakabilirim...
  Sonra ???nc?ye sorarlar:
  - Ya sen! Ne getirdin yan?nda?
  ???nc? mahkum bir paket ??kar?r ve g?lerek ?Bu kad?n petlerini getirdim...? der.
  Di?er iki mahkum merakla sorarlar:
  - Bunlarla ne yapabilirsin ki?
  ???nc? s?r?t?r:
  - Kutuda yazd???na g?re, bunlarla at s?rebilir, y?zmeye gidebilir hatta paten kayabilirmi?im!
  www.evrensel.net