Toprak Holding?de ?cretler ?denmiyor

?imse-?? Eski?ehir ?ube Ba?kan? K?r?at Ceylan, Eski?ehir ile Bilecik?in Boz?y?k il?esinde Toprak Holding A??ye ait fabrikalarda do?al gaz borcu ?denmedi?inden dolay? i??ilerin izne ??kar?ld???n? belirterek, ...


?imse-?? Eski?ehir ?ube Ba?kan? K?r?at Ceylan, Eski?ehir ile Bilecik?in Boz?y?k il?esinde Toprak Holding A??ye ait fabrikalarda do?al gaz borcu ?denmedi?inden dolay? i??ilerin izne ??kar?ld???n? belirterek, i??ilerin alaca?? ?cretlerin de ?denmedi?ini s?yledi.
Adalar mevkisinde toplanan bir grup Toprak Holding A? i??isi ad?na konu?an Ceylan, Toprak Holding A??ye ait i?yerlerinde ?al??an sendikal? bir ?yenin ortalama alaca??n?n 4 bin YTL oldu?unu belirtti. Ceylan, ?yelerin alacaklar?n?n, 2006 Eyl?l, Haziran ve Aral?k ay? ikramiyelerinin 3?te 1?i, Haziran ay? ikramiyesinin tamam?, Haziran ay? maa??n?n 3?te 2?si, A?ustos ay? maa??n?n 3?te 1?i, Eyl?l ay? maa??n?n tamam?, Eyl?l ay? ikramiyesinin tamam? ile 2007 yakacak paras? oldu?unu s?yledi. (Eski?ehir/Evrensel)
www.evrensel.net