Novamedli kad?nlar i?in imza

Novamed Greviyle Dayan??ma ?zmir Kad?n Platformu, Konak YKM ?n?, Kar??yaka ?ar??s? ve Bornova Ege ?niversitesi Hastanesi ?n?nde a?t??? standlarda grevde bulunan Novamedli kad?nlar i?in imza topluyor.


Novamed Greviyle Dayan??ma ?zmir Kad?n Platformu, Konak YKM ?n?, Kar??yaka ?ar??s? ve Bornova Ege ?niversitesi Hastanesi ?n?nde a?t??? standlarda grevde bulunan Novamedli kad?nlar i?in imza topluyor.
21 Ekim?e kadar a??k kalacak olan standlarda ?e?itli kad?n kurulu?lar?na ?ye kad?nlar, Novamedli kad?nlar?n m?cadelesini anlatarak greve destek amac?yla kartpostal sat?yor. Konu ile ilgili olarak g?r??t???m?z ?EKEV Ba?kan? K?zbes Ayd?n, ama?lar?n?n Novamed i??ilerinin taleplerinin kabul edilmesini sa?lamak oldu?unu belirterek, ?Novamed patronu ay?n 16?s? i?in Petrol-?? Sendikas??ndan g?r??me talep etmi?. G?r??menin kazan?mla sona ermesi i?in desteklerimiz s?recek? dedi. Toplan?lan imzalar ?n?m?zdeki g?nlerde TBMM?ye g?nderilecek. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net