Bayramda hava ya???l?

Ramazan Bayram??n?n 2. ve 3. g?n?, ya???la birlikte hava s?cakl???n?n da azalaca?? bildirildi. Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???nce yay?nlanan Bayram Hava Tahmin Raporu?na g?re ...


Ramazan Bayram??n?n 2. ve 3. g?n?, ya???la birlikte hava s?cakl???n?n da azalaca?? bildirildi. Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???nce yay?nlanan Bayram Hava Tahmin Raporu?na g?re Bayram?n 1. G?n? (Cuma); yurt geneli par?al? ve az bulutlu, kuzeybat? kesimler ??le saatlerinden itibaren ?ok bulutlu, Marmara?n?n g?ney ve bat?s? ile Kuzey Ege k?y?lar? sa?anak ya???l? olacak.
Ramazan Bayram??n?n 2. G?n? (Cumartesi), Yurdun bat?s? Karadeniz ?zerinden gelen serin ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Bu nedenle, Marmara, Ege, Akdeniz, ?? Anadolu?nun bat?s? ile Bat? Karadeniz?de g?r?lecek sa?anak ya???lar?n ak?am saatlerinden itibaren i? b?lgelere yay?lmas? ve hava s?cakl???n?n ya???la birlikte azalmas? bekleniyor.
Ramazan Bayram??n?n 3. G?n? (Pazar) ise Karadeniz ?zerinden gelen ya???l? hava ile hava s?cakl??? da t?m yurtta 8-10 derece azalacak. Marmara?n?n do?usu, G?ney ve ?? Ege, Akdeniz, ?? Anadolu ile Karadeniz b?lgesi ya?mur ve sa?anak ya???l? ge?erken, r?zgar yurdun kuzey ve i? kesimlerinde kuzey-kuzeydo?u y?nlerden kuvvetli ve f?rt?na ?eklinde esecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net