Cunta ?m?zakereci? belirledi

Cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?daki cunta y?netimi, ?al??ma bakan yard?mc?s?n?, ev hapsindeki muhalefet lideri Aung Suu Kyi ile temas? sa?layacak ?irtibat yetkilisi? olarak g?revlendirdi.


Cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?daki cunta y?netimi, ?al??ma bakan yard?mc?s?n?, ev hapsindeki muhalefet lideri Aung Suu Kyi ile temas? sa?layacak ?irtibat yetkilisi? olarak g?revlendirdi.
Devlet radyo ve televizyonundan yap?lan a??klamada, ?al??ma Bakan Yard?mc?s? Aung Kyi?nin ?irtibat bakan?? olarak atand??? belirtildi, ancak Suu Kyi ile temaslar?n ne zaman ba?layaca?? konusunda bilgi verilmedi. Muhalefet lideriyle temas? sa?layan bir irtibat yetkilisinin atanmas? ?nerisinin BM?nin ?zel temsilcisi ?brahim Gambari?den geldi?i belirtiliyor.
Myanmar?da a?ustos ay?nda yak?t fiyatlar?n?n artmas?n? protesto i?in ba?layan ve ge?en aydan itibaren rahiplerin ?nc?l???n? yapt??? g?sterilere, ge?en ay sonlar?nda g?venlik g??lerinin m?dahalesinde resmi a??klamalara g?re 10 ki?i ?lm??t?. Ancak ba??ms?z kaynaklar, muhalif av?n?n s?rd??? ?lkede ?l? say?s?n?n ?binlerle? ifade edildi?ini belirtiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net