Tokyo yapt?r?mlar? uzatt?

Japonya?n?n, n?kleer faaliyetlerini tamamen durduraca??n? a??klayan Kuzey Kore?ye bu taahh?de ra?men ambargo uygulamaya devam edece?i ??renildi. Japonya Bakanlar Kurulu, Kuzey Kore?nin ge?en y?l yapt??? n?kleer denemeler ?zerine ...


Japonya?n?n, n?kleer faaliyetlerini tamamen durduraca??n? a??klayan Kuzey Kore?ye bu taahh?de ra?men ambargo uygulamaya devam edece?i ??renildi. Japonya Bakanlar Kurulu, Kuzey Kore?nin ge?en y?l yapt??? n?kleer denemeler ?zerine Japonya?n?n bu ?lkeye kar?? uygulamaya ba?lad??? yapt?r?mlar?n 6 ay daha uzat?lmas?n? ?ng?ren plan? onaylad?.
Kuzey Kore?nin Ekim 2006?da yapt??? n?kleer denemenin hemen ard?ndan al?nan ve Japon limanlar?n?n Kuzey Kore gemilerine kapat?lmas?n?, bu ?lkeden ithalat yap?lmas?n?n yasaklanmas?n? ?ng?ren yapt?r?mlar, ge?en nisan ay?nda da 6 ayl???na uzat?lm??t?.
Ancak K. Kore y?netimi ge?en hafta yapt??? a??klamada, ana n?kleer tesisindeki ?al??malar? durduraca??n? a??klam??t?. Kuzey Kore?nin bu karar?na kar??l?k ABD y?netimi bu ?lkeye mali yard?m yap?lmas?n? taahh?t etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net