Madencilerden grev uyar?s?

G?ney Afrika?da 3 bin 200 madencinin 30 saatten fazla madende mahsur kalmas?ndan sonra can g?venliklerinden endi?elenen madenciler, grev uyar?s?nda bulundu.


G?ney Afrika?da 3 bin 200 madencinin 30 saatten fazla madende mahsur kalmas?ndan sonra can g?venliklerinden endi?elenen madenciler, grev uyar?s?nda bulundu. Ulusal Madenciler Sendikas? (NUM) Genel Sekreteri Frans Baleni, ?Can g?venli?i nedeniyle grev ?a?r?s?nda bulunmay? planl?yoruz. Grev, madenlerdeki k?t? ?al??ma ko?ullar?n? k?namay? hedefliyor. Eyleme ge?meden ?nce, Devlet Ba?kan? Thabo Mbeki?nin bu hafta verdi?i g?venlikle ilgili denetim talimat?n?n sonu?lar?n? bekliyoruz? dedi.
Her ay 18 madenci ?l?yor
NUM, s?k s?k maden ?kaza?lar?na sahne olan G?ney Afrika?daki madenlerin ?g?venli? olmad??? uyar?s?nda bulunuyor. Mbeki de cuma g?n? ?lkedeki b?t?n madenlerin denetlenmesi talimat? vermi?ti. NUM?a g?re, G?ney Afrika Cumhuriyeti?nde her ay ortalama 18 madenci hayat?n? kaybediyor.
Ge?en hafta ya?anan ?kaza?ya da k?r h?rs? ve maden sahibinin ihmali neden olmu?tu. Johannesburg?un 80 kilometre kadar uza??nda bulunan Elandsrand madenindeki kazada yerin 2.2 kilometre derininde mahsur kalan madenciler, malzeme ta??nan k???k asans?rden k???k gruplar halinde ??kar?lm??, kurtarma operasyonu 24 saatten fazla s?rm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net