??srail ihlalinde K. Koreliler yaraland??

ABD?de yay?nlanan ?The Washington Post? gazetesi, 6 Eyl?l?de Suriye hava sahas?n? ihlal eden ?srail?in, Suriye topraklar?ndaki sald?r?s?nda Kuzey Koreli bilimcilerin yaraland???n? iddia etti.


ABD?de yay?nlanan ?The Washington Post? gazetesi, 6 Eyl?l?de Suriye hava sahas?n? ihlal eden ?srail?in, Suriye topraklar?ndaki sald?r?s?nda Kuzey Koreli bilimcilerin yaraland???n? iddia etti.
?srail?in, Suriye?de Kuzey Kore destekli ?n?kleer tesisleri?ni vurdu?unu iddia etmi? olan Amerika?n?n ?nde gelen gazetelerinden W. Post, yine ABD istihbarat?na dayand?rd??? haberinde, ??srail taraf?ndan vuruldu?u iddia edilen b?lgede pl?tonyum zenginle?tirme tesislerinin bulundu?unu? da ileri s?rd?. Gazetenin etkili kalemlerinden Jim Hoagland taraf?ndan ortaya at?lan iddiaya g?re, ?srail sald?r?dan ?nce ve sonra, n?kleer tesislerden ald??? g?r?nt?leri ABD?ye iletti.
Yan?t? Hizbullah verecek
Bu arada ?srail askeri istihbarat? ?efi Amos Yadin ise ?srail sald?r?s?na halen yan?t vermeyen Suriye?nin cevab?n? Hizbullah arac?l???yla verece?ini ileri s?rd?. Yadin, ?srail medyas?nda yer alan a??klamalar?nda, ?Bize g?re Suriye durumu a??rla?t?rmak istemeyecek ve ?srail ile ?imdilik ?at??maya girmeyecek. Fakat ?yle inan?yoruz ki, dolayl? olarak yan?t verecek? dedi. Yadin, ??srail?e y?nelik operasyonun, Hizbullah gibi m?ttefiklerce yap?labilece?ini de? iddia etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net