Fotoğraf: Evrensel

Abbas, T?rkiye?ye geliyor

T?rkiye D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan??n Ortado?u temaslar? d?n de s?rd?. ?srail?de Cumhurba?kan? ?imon Peres, Ba?bakan Ehud Olmert ve D??i?leri Bakan? Livni Tzipi ile g?r??en Babacan, temaslar?n?n ard?ndan ...


T?rkiye D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan??n Ortado?u temaslar? d?n de s?rd?. ?srail?de Cumhurba?kan? ?imon Peres, Ba?bakan Ehud Olmert ve D??i?leri Bakan? Livni Tzipi ile g?r??en Babacan, temaslar?n?n ard?ndan ge?ti?i Bat? ?eria?da, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas taraf?ndan Mukata karargah?nda kabul edildi.
Konferansa davet
Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, kas?m ay?nda yap?lmas? beklenen ABD destekli Ortado?u ?Bar??? Konferans??na, T?rkiye?nin de kat?lmas?n? istediklerini s?yledi ve Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n davetine icaben Ortado?u Konferans? ?ncesi T?rkiye?ye gelece?ini a??klad?.
Abbas, ?Ortado?u bar???yla ilgili uluslararas? konferansta T?rkiye?nin de yer almas?n? g?n?lden istiyoruz? derken, daha ?nce D??i?leri Bakan? olarak birka? kez b?lgeye gelen Abdullah G?l?? de Filistin?e davet etti.
D??i?leri Bakan? Ali Babacan da Ortado?u sorununun ??z?m?nde ?srail-Filistin itilaf?n?n ??z?m?n?n yatt???n? belirterek, ?Bar??a giden yol, ter?r ve ?iddetten de?il g?r??melerden ge?er? diyerek, Gazze?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas?a mesaj yollad?.
Ka?amak cevap
?te yandan Babacan, ?srail?in 6 Eyl?l?deki Suriye sald?r?s?yla ilgili olarak ?srail ziyaretinde tatminkar bir yan?t al?p alamad?klar? y?n?ndeki soruya, ?Benim g?ndemimdeki t?m konular? ele al?p de?erlendirme imkan?m?z oldu? yan?t?n? vermekle yetindi.
Abbas taraf?ndan atanan Filistin Ba?bakan? Selam Feyyad ile de g?r??en Babacan, Feyyad ile bas?na kapal? olarak yapt??? g?r??mede, Recep Tayyip Erdo?an??n T?rkiye davetini de iletti. Feyyad??n, en k?sa zamanda bu davete icap edece?ini belirtti?i ??renildi.
T?rkiye D??i?leri Ali Babacan, son temaslar?n?n ard?ndan Ortado?u turunun bu b?l?m?n?n son dura?? olan ?rd?n?e hareket etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net