Londra?da yasa?a ra?men eylem

?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da i?gal kar??tlar? yasa?a ra?men eylem d?zenledi. ?ngiliz Parlamentosu Meydan??nda ?Sava?? Durdurun Koalisyonu?nca organize edilen eylem, ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown??n ...


?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da i?gal kar??tlar? yasa?a ra?men eylem d?zenledi. ?ngiliz Parlamentosu Meydan??nda ?Sava?? Durdurun Koalisyonu?nca organize edilen eylem, ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown??n Avam Kamaras??ndaki Irak a??rl?kl? konu?mas?na denk getirildi. H?k?met taraf?ndan ge?en hafta yasaklanm?? olan eylemde ??renciler, sendikalar ve di?er kitle kurulu?lar?, Trafalgar Meydan??ndan meclise y?r?d?. ??gal kar??tlar?, ?protestonun yasad??? oldu?unu? ?ne s?renlere kar??, bu kararla demokrasiye ??nemli bir darbe? vuruldu?unu belirtti.
Eylemde konu?an Avam Kamaras??n?n i?gal kar??t? sosyalist milletvekili ve RESPECT Hareketi lideri George Galloway, ?(Gordon) Brown, Irak i?galini anl?k bir f?rsat olarak g?rd?, ama bu f?rsat milyonlarca Irakl? i?in bir mezarl?k haline geldi? dedi. Sava?? Durdurun Koalisyonu?nun ?yelerinden Lindsey German da konu?mas?nda, Brown??n d?n a??klad??? Irak plan?na kar?? ??kt?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net