?srail, Filistin k?ylerine el koyuyor

?srail?de, kas?mki Ortado?u ?Bar??? Konferans? ?ncesi ?Kud?s??n b?l?nmesi? tart??malar? s?rerken, ?srail ordusu ise Do?u Kud?s ile Bat? ?eria?daki 4 Filistin k?y?nde bin d?n?m araziye el koyma karar? ald?.


?srail?de, kas?mki Ortado?u ?Bar??? Konferans? ?ncesi ?Kud?s??n b?l?nmesi? tart??malar? s?rerken, ?srail ordusu ise Do?u Kud?s ile Bat? ?eria?daki 4 Filistin k?y?nde bin d?n?m araziye el koyma karar? ald?. Kud?s ile Ma?aleh Adumim aras?nda bulunan b?lgenin, Do?u Kud?s ile Eriha?y? birbirine ba?layan E-1 karayolu i?in kullan?laca?? ??renildi. Filistin ve BM dahil uluslararas? toplumun kar?? ??kt??? ve yasad??? olarak niteledi?i E-1 yolunun tamamlanmas? halinde, Bat? ?eria bu yol taraf?ndan ikiye b?l?nm?? olacak.
?srail, yolun, Do?u Kud?s ile Bat? ?eria aras?ndaki sorunu ??zece?i iddia etse de, Bat? ?eria?n?n ikiye b?l?nmesi nedeniyle bu kentin baz? b?l?mlerinin Do?u Kud?s?le ba?lant?s?n?n kalmamas? da g?ndemde. S?z konusu yolun in?as?, 2004 y?l?nda uluslararas? toplumun itirazlar? nedeniyle durdurulmu?tu. ABD?ye verilen ?garanti? ?zerine k?sa bir s?re ?nce yeniden ba?lam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net