Sarkozy ?ran?a yine sert ??kt?

Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, ?lkesinin, ?ran?a sert yapt?r?mlar uygulanmas? konusunda taviz vermeyece?ini s?yledi. Rusya?n?n ba?kenti Moskova?ya yapt??? ziyaretten ?nce bas?na konu?an Sarkozy, ??ran??n n?kleer ...


Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, ?lkesinin, ?ran?a sert yapt?r?mlar uygulanmas? konusunda taviz vermeyece?ini s?yledi. Rusya?n?n ba?kenti Moskova?ya yapt??? ziyaretten ?nce bas?na konu?an Sarkozy, ??ran??n n?kleer h?rslar?na boyun e?mek veya sava?, bu iki kelime de benim s?zl???mde yok. Sert m?eyyidelerle ?ran?? mant?k yoluna getirmek daha sorumlu bir tav?r? dedi. ?Kimsenin Fransa?n?n bu konudaki kararl?l???n? sorgulamamas? gerekti?ini? savunan Sarkozy, ?N?kleer silahlar?n yay?lmas? tehlikesine kar??, g?venli?imizin korunmas? herkes i?in ?nemli?? dedi.
Sarkozy, Rusya?n?n ge?mi?te haber vermeden Avrupa?ya giden do?al gaz hatt?n? kesmesini de ele?tirdi ve bu t?r eylemlerin kar??l?kl? g?veni zedeledi?ini s?yledi. Sarkozy, cumhurba?kan? s?fat?yla Rusya?ya ilk resmi ziyaretini yap?yor. Son d?nemde ABD?nin g?d?m?ne giren Fransa?n?n tersine Rusya, ?ran?a yapt?r?ma kar?? ??k?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net