Ucuz al??veri?e h?cum s?r?yor

?stanbul?da a??lan ve arife g?n?ne kadar devam edecek olan ??Bayram Al??veri? G?nleri Fuar???nda 1 milyonu a?k?n m??terinin binlerce ?r?n ?e?idinden yararlanmas? bekleniyor.


?stanbul?da a??lan ve arife g?n?ne kadar devam edecek olan ??Bayram Al??veri? G?nleri Fuar???nda 1 milyonu a?k?n m??terinin binlerce ?r?n ?e?idinden yararlanmas? bekleniyor. Firmalar?n ?r?n fiyatlar?nda y?zde 85?e varan indirimler yapmas? al??veri? yo?unlu?unun as?l kayna??n? olu?turuyor.
CNR Expo?da ger?ekle?tirilen Bayram Al??veri? G?nleri her ya?tan insana ve her gelir grubuna hitap ediyor. Bayram Al??veri? G?nleri?nde ?r?n fiyatlar? 50 yeni kuru?tan ba?l?yor. Ayakkab?, g?mlek, ceket ve ?oraptan olu?an bay ve bayan tak?m? 60.50 YTL?ye al?c? buluyor. Bebek tak?m?n?n 15 YTL?den ba?lad???, 1 kg ?ikolatan?n 2.5 YTL?ye sat?ld??? Bayram Al??veri? G?nleri?nde y?n pantolonlar 10 YTL?ye sat??a sunuluyor. 3 adet kravat?n 15 YTL, kot pantolonlar?n ve pijama tak?mlar?n?n da 5 YTL?den sat??a ??kar?ld??? al??veri? g?nlerinde tak?m elbiseler de 30 YTL ile m??terisiyle bulu?uyor. 4 kutu bayraml?k ?ikolatan?n 10 YTL, lokumun 2 YTL, iki adet pi?maniyenin 5 YTL, orijinal deri montlar?n 100 YTL, ?e?itli tak?lar?n 3 YTL ve 3 adet parf?m?n 5 YTL?ye g?r?c?ye ??kt??? Bayram Al??veri? G?nleri?nde ge?ti?imiz hafta sonu b?y?k yo?unluk ya?and?.
Saat 23?e kadar...
?cretsiz giri? ve otopark imkan? sunulan Bayram Al??veri? G?nleri, 11 Ekim?e kadar s?recek. ?ETT 10.00?dan 21.00?e kadar her saat ba?? Taksim AKM ve Bak?rk?y ?zg?rl?k Meydan? duraklar?ndan otob?s seferleri d?zenleniyor. Taksim?den hareket eden ?ETT arac? Mecidiyek?y dura??na da u?ruyor. Bayram Al??veri? G?nleri 11.00 - 23.00 saatleri aras?nda a??k oluyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net