Y?netimden al?nmaya protesto

G?revden al?narak yerine yeni bir y?netim atanan eski CHP Konak ?l?e ?rg?t?, Cumhuriyet Meydan??nda bas?n a??klamas? yapt?. G?revden al?nan y?netimin, a??klamay? CHP il veya il?e binas?nda yapma talebi, yeni atanan CHP ?zmir ?l ...


G?revden al?narak yerine yeni bir y?netim atanan eski CHP Konak ?l?e ?rg?t?, Cumhuriyet Meydan??nda bas?n a??klamas? yapt?. G?revden al?nan y?netimin, a??klamay? CHP il veya il?e binas?nda yapma talebi, yeni atanan CHP ?zmir ?l Ba?kan? Kemal Karata? taraf?ndan reddedildi.
Bunun ?zerine Cumhuriyet Meydan??na giden CHP?liler, a??klamadan ?nce ?Ev sahibiyiz? yaz?l? bir ?elengi Cumhuriyet Meydan??nda bulunan Atat?rk heykeline b?rakt?.
Aralar?nda eski CHP milletvekillerinin de bulundu?u bir grup CHP?li ad?na a??klama yapan eski Konak ?l?e Ba?kan? Tayfun Emre, kongre ile geldiklerini hat?rlatarak, g?revden almay? gerektirecek bir su? i?lemediklerini belirtti. Emre, ?Genel Ba?kan?m?z Say?n Deniz Baykal??n ?G?revinize devam edin, iyi ?al??malar diliyorum? demesine ra?men niye 1-2 g?n sonra g?revden al?nd???m?z? anlayam?yoruz. Bu olay? protesto ediyoruz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net