G?NL?K

 • Hangi ?ocuk, o ya?ta ?lmeyi ister?..
  Hangi ana baba, davul zurnayla g?nderdikleri ?ocuklar?n?n eve cans?z d?nmesini hasretle bekler?


  Hangi ?ocuk, o ya?ta ?lmeyi ister?..
  Hangi ana baba, davul zurnayla g?nderdikleri ?ocuklar?n?n eve cans?z d?nmesini hasretle bekler?
  Ama ?imdilerde ?yle oldu yine?
  ?ocu?unuzu g?nderiyorsunuz?
  Ve endi?elerle bekliyorsunuz.
  Ve her kap? ?al?n???nda?
  Her telefon zilinde k?buslardan uyan?yorsunuz.
  G?z?n?z? kula??n?z? haberlerden ay?ram?yorsunuz.
  Ac?lar?
  G?zya???
  Hayk?r??lar?
  Peki, i?in ??z?m? nas?l olacak?
  Bu kanl? tablolar ne zaman, nas?l son bulacak?
  Oysa y?ksek perdeden a??klamalar ?ok yap?ld?.
  Ka? senedir intikam salvolar? at?ld?.
  Ama, ayn? plak d?nmeye devam ediyor.
  Y?llard?r s?ren kan ve g?zya??na ??z?m aramayanlar?
  ??z?m diye daha fazla silah ve kan? dayatanlar, ?Hadi s?n?r ?tesi yapal?m? diyorlar.
  S?n?rlar i?erisindeki kan? durduramayanlar, s?n?r ?tesinde nas?l durduracaklarsa o kan?!..
  Oysa ba?ka yolu olmal??
  Bug?ne kadar uygulanan?n, denenenlerin d???nda?
  Ama ?yle olmuyor.
  Beyefendinin akl?na gelen ilk ?ey, Amerika?da meseleyi konu?mak oluyor!
  Meseleyi anlatacak?
  Bush ??z?m bulacak;
  Irak?a? Filistin?e, L?bnan?a buldu?u ??z?mler ortadayken hem de!
  Bu ?lke kendi ayaklar? ?zerinde durmal??
  Bu ?lke kendi sorununa ??z?m?n?, kendi i?inde bulmal??
  Yamyamlar?n elinde oyuncak olmamal?.
  ***
  Fakat, medyan?n bu ?vatan a?k?na? ne demeli?
  ?imdi vurulan gencecik ?ocuklar? birinci sayfalar?na ta??yan?
  Vatan vatan, diye ba??ran bu medya?
  Vatan limanlar?n?n?
  Fabrikalar?n sat?lmas?n??
  Kurtulu? Sava???nda bir telefon cihaz? ele ge?irmek i?in ka? insan?m?z?n ?ehit d??t??? bilinirken?
  Telekom?un sat?lmas?n? ?Vatan kalk?n?yor? diye alk??lam?yor muydu?
  PETK?M, T?PRA? elden giderken?
  Bu medya, patronlar? i?in ya?madan pay kapmak i?in vuru?muyor muydu?
  Marlboro gelsin?
  Bizim t?t?nc? gebersin, diye ?k?resel? analizler yapm?yor muydu?
  O zaman bu ?kahrolmu?? ayaklar?na yatmalar?
  ?Y?reklerimiz tutu?tu? diye man?etler atmalar?
  Bu ikiy?zl?l?k neden?
  O medya de?il miydi, Amerika?n?n Irak?? i?gali i?in yan?p tutu?an?
  B?lgeye huzur, g?venlik gelecek diye ba??ran?
  Buyurun huzur, g?venlik!
  ?yleyse bu medyan?n ?vatan?? nas?l bir ?eydir?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net