CHP?li Baykal ?kararl?l?k? Bah?eli ?referandum? istedi

Se?im yenilgisinin ard?ndan derin bir sessizli?e b?r?nen CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, b?lgedeki ?at??malar? f?rsat bilerek ortaya ??kt?.


Se?im yenilgisinin ard?ndan derin bir sessizli?e b?r?nen CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, b?lgedeki ?at??malar? f?rsat bilerek ortaya ??kt?. ??rnak Beyt???ebap?taki karanl?k sald?r?da yaranalan ve GATA?da tedavi alt?na al?nan Erdal Acer?i ziyaret eden Baykal, ??k??ta a??klamalarda bulundu.
S?n?r ?tesi operasyona ili?kin bir soruyu yan?tlayan Baykal, ter?r konusundaki kararl?l???n g?sterilmedi?ini ifade etti. Baykal, ter?r kar??s?nda yap?lan?n, daha ?ok ?toplumdaki tepkiyi yat??t?rmaya y?nelik, toplumu teskin etmeye y?nelik, bir ?eyler yap?yormu? gibi izlenim vermeye y?nelik? oldu?unu ?ne s?rd?.
CHP?yle paralel politika izleyen MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli ise partisinin TBMM Grubu?nda yapt??? konu?mada h?k?meti ele?tirdi.
Bah?eli, ?S?n?r?tesi i?in referandum yap?l?rsa, okyanus ?tesinden talimat almaktan kurtulacak, s?rekli telaffuz etti?i cumhurun iradesine ba?vurmu? olacakt?r? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net