DTP?ye y?nelik bask?lar bitmiyor

Adana?da DTP?li 5 belediye ba?kan?n?n g?zalt?na al?nmas?n?n ard?ndan d?n de Diyarbak?r Kayap?nar belediyesinin DTP?li Ba?kan Vekili H?sniye D?zel g?zalt?na al?nd?.


Adana?da DTP?li 5 belediye ba?kan?n?n g?zalt?na al?nmas?n?n ard?ndan d?n de Diyarbak?r Kayap?nar belediyesinin DTP?li Ba?kan Vekili H?sniye D?zel g?zalt?na al?nd?.
Edinilen bilgilere, D?zel, 30 Eyl?l?de Diyarbak?r??n Ba?lar beldesinde Abdullah ?calan lehine d?zenlenen bas?n a??klamas?na kat?ld??? iddias?yla g?zalt?na al?nd?.
Ba?kanlara kelep?e
Bu arada Adana?da Yakap?nar Belediye Ba?kan? DTP?li Osman Keser?in tutuklanmas?n?n ard?ndan belediye bah?esinde kurulan ?ad?r? ziyaretleri s?ras?nda g?zalt?na al?nan Diyarbak?r Ba?lar Belediye Ba?kan? Yurdusev ?zs?kmenler, Mardin K?z?ltepe Belediye Ba?kan? Cihan Sincar, ??rnak Silopi Belediye Ba?kan? Muhsin Kunur, ?anl?urfa Viran?ehir Belediye Ba?kan? Emrullah Cin ve Adana K???kdikili Belediye Ba?kan? Leyla G?ven, Yakap?nar Belediye Meclis ?yesi ?hsan Tepe ve Belediye i??isi Nebi ?ahin g?t?r?ld?kleri karakolda ifade vermediler.
??leden sonra elleri kelep?eli bir ?ekilde adliyeye getirilen belediye ba?kanlar? i?in savc?l?k ek g?zalt? s?resi istedi.
Silvan?da K?rt?e konu?ma nedeniyle hakk?nda ?Se?im Kanunu?na muhalefet? su?undan soru?turma ba?lat?lan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir de savc?l?kta ifade verdi. ?HD, DTP?li belediye ba?kanlar?n?n g?zalt?na al?nmas?na tepki g?sterdi. (HABER MERKEZ?)
DTP?ye ta?l? sald?r?

DTP ?skenderun ?l?e ?rg?t? binas?na d?n sabah kimli?i belirsiz ki?iler taraf?ndan ta?l? sald?r? d?zenlendi. Sald?r?da partinin camlar?n?n t?m?n?n k?r?ld?. DTP ?skenderun ?l?e Ba?kan? Mehmet Salih Koca, sald?r?y? k?nad?klar?n? belirterek, ?Bu sald?r? son g?nlerde hem genel merkezimize hem de vekillerimize yap?lan sald?r?lar?n bir uzant?s?d?r? dedi.
www.evrensel.net