?nce i?

  • Temel, kaynanas?n?n cenaze t?renindeydi.


    Temel, kaynanas?n?n cenaze t?renindeydi. Tabut tam topra?a verilirken, mezarl???n yak?n?ndaki, Temel?in ?al??t??? konserve fabrikas?n?n d?d??? ?tmeye ba?lad?. Temel yan?ndakilere bir ?ey demeden ??yle bir do?ruldu ve mezarl???n kap?s?na do?ru y?r?meye koyuldu. Akrabalar g?zlerine inanamayarak ??Ne o, bug?n de ?al??acak m?s?n yoksa??? diye sordular. Temel gayet sakin cevap verdi:
    - ?nce i?, sonra ?eyif!
    www.evrensel.net