Tecrit s?n?f? ??rencileri kendilerini zincirlediler

Tecrit S?n?f? Ma?durlar?, kendilerini ?l Milli E?itim M?d?rl????ne zincirledi.


Tecrit S?n?f? Ma?durlar?, kendilerini ?l Milli E?itim M?d?rl????ne zincirledi. Lisede s?n?fta kalan ??rencilerin farkl? okullardan toplan?p, fiziksel ?artlar? k?t? s?n?flarda e?itim yapt?r?lmas?na ve ??retmenlerin k?t? tavr?n? protesto eden Tecrit S?n?f? Ma?durlar??ndan Suat ?elik ve Deniz K???kbumin, kendilerini ?l Milli E?itim M?d?rl????n?n demirlerine zincirledi.
?Tecrit s?n?flar? kald?r?ls?n? ve ?E?itim hakk?m?z geri verilsin? d?vizleri ta??yan ?elik ve
K???kbumin, ?E?itim hakk?m?z engellenemez?, ?Tecrit s?n?flar? kald?r?ls?n? diye slogan att?. Okuldan yaka pa?a at?ld?klar?n? belirten K???kbumin, ?Biz gece g?nd?z ?al??arak Anadolu lisesini kazand?k. G?nde 10 saat okuyoruz, bunun kar??l??? okuldan at?lmak m?? A??k ??retime sevk edilmek mi?? dedi.
Polis zincirleri keserek ?elik ve K???kbumin?i g?zalt?na ald?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net