?lk A?k Kanald 22.00

Usta oyuncular?n rol ald??? film, daha yeni sinemalarda g?sterilmi?ti. Denize k?y?s? olan bir Ege kasabas?nda 1990?lar?n ba??...


Usta oyuncular?n rol ald??? film, daha yeni sinemalarda g?sterilmi?ti. Denize k?y?s? olan bir Ege kasabas?nda 1990?lar?n ba??... Kasaban?n ileri gelenlerinden Arifo?ullar? Ailesi, eski ihti?aml? g?nlerinden ?ok uzaktad?r. Ailenin reisi Arif Arifo?lu 85 ya??na gelmi?, elini y?llar ?nce i?ten g??ten ?ekmi?, aksi bir ihtiyard?r. O?lu Azmi?nin tek derdi, eski kar?s? Nevin?in g?nl?n? tekrar kazanmakt?r. O?ullar? Kemal ise k?sa yoldan para kazanma hayalleri kurmaktad?r. Kemal, kar?s? ve metresi aras?nda gelgitler ya?amaktad?r. Ailenin ortanca o?lu Asaf 40 y?l ?nce Kore Sava???na gitti?inden beri ?ld? san?lmaktad?r. Arif, kasabaya d?ner...
www.evrensel.net