Taktik ve gol ?al??mas?

A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas? Elemeleri (C) Grubu?nda, Moldova ve Yunanistan ile yapaca?? ma?lar?n haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor.


A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas? Elemeleri (C) Grubu?nda, Moldova ve Yunanistan ile yapaca?? ma?lar?n haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor.
Teknik direkt?r Fatih Terim y?netiminde, Riva?daki Milli Tak?mlar Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen sabah antrenman?nda, milliler taktik a??rl?kl? bir ?al??ma yapt?.
Terim, daha ?nce ilk 15 dakikas? bas?na a??k olaca?? belirtilen antrenman?n tamam?n? bas?na a?t?.
Pas ?al??mas? ile ba?layan antrenmanda, futbolcular daha sonra 2 gruba ayr?larak orta saha ve h?cum organizasyonlar?n?n denendi?i ?ift kale ma? oynad?. Bu ?al??man?n ard?ndan milliler kanatlardan yap?lan ortalarla gol ?al??mas? yapt?.
G?khan??n sakatl??? n?ksetti
Milli tak?m?n savunma oyuncusu G?khan Zan, antrenman ma?? s?ras?nda a?r?lar? n?ksedince ?al??may? yar?da b?rakt?. Sa? arka adalesinde a?r?lar? artan G?khan Zan??n durumunun yap?lacak kontrollerden sonra netlik kazanaca?? bildirildi.
?te yandan Fatih Terim, ?nceki g?nk? antrenmanda oldu?u gibi d?n de ?al??may? s?k s?k keserek, futbolcular? yapmalar? gereken hareketler konusunda uyard?.
Milliler, d?n ak?am bas?na kapal? yapt?klar? antrenmanla haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
?mitler tam kadro
?te yandan ?mit Milli Futbol Tak?m? da, 2009 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda 14 Ekim Pazar g?n? Ukrayna ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? ger?ekle?tirdi?i antrenmanla s?rd?rd?.
?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor Kul?b??n?n Langa Tesisleri?nde yap?lan idmanda ?mit milliler ?ift kale ma? oynad?lar. ?mit Milli Tak?m?da herhangi bir eksiklik bulunmuyor. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net