Alex: Avrupa?da daha rahat oynuyoruz

Fenerbah?e Futbol Tak?m? Kaptan? Alex, FB TV?de yeni ba?layan ve g?ndemi yorumlad??? ??Kaptan K??k??? program?na kat?larak, lig, Avrupa ?ampiyonlar ligi ve ?e?itli konularda de?erlendirmelerde bulundu.


Fenerbah?e Futbol Tak?m? Kaptan? Alex, FB TV?de yeni ba?layan ve g?ndemi yorumlad??? ??Kaptan K??k??? program?na kat?larak, lig, Avrupa ?ampiyonlar ligi ve ?e?itli konularda de?erlendirmelerde bulundu.
Alex, ?ampiyonlar Ligi?yle ilgili sorular? yan?tlarken, bug?ne kadar oynad?klar? ma?larda herkesin elinden geleni yapt???n? belirterek,??Yapt?klar?m?z ortada, ama hi?bir ?ey bitmi? de?il. O y?zden, ?n?m?zdeki ma?lara haz?rlan?yoruz?? dedi.
Ma? ma? gitmeleri ve bunun ?zellikle ?ampiyonlar Ligi?nde b?yle olmas? gerekti?ini ba??ndan beri s?yledi?ini ifade eden Alex, ?unlar? kaydetti: ??Anderlecht ma??ndan beri bu bak?? a??s?yla hareket ediyoruz. Anderlecht?i eledik. CSKA Moskova ile deplasmanda iyi bir oyunla berabere kald?k. Inter ma??nda, bir daha tekrarlanmas? belki zor olabilecek bir oyun ortaya koyduk. ?ampiyonlar Ligi?nde her ?ey yolunda gitti, herkes ?zerine d??en g?revi yapt?. ?imdi PSV Eindhoven ma??na haz?rlan?yoruz. Bu ma? bizim i?in ?nemli ve ?ok zor olacak. Deplasmanda oynayaca??m?z ma?tan olumlu bir sonu? ??kartabilirsek, gruptan ??kma ad?na ?nemli bir ?ans yakalar?z.??
Hakemlerden ?ikayet
Fenerbah?e?nin, S?per Lig?deki durumunu da de?erlendiren Brezilyal? futbolcu, lige k?t? bir ba?lang?? yapt?klar?n? ve al???k olmad?klar? puan kay?plar? ya?ad?klar?n? s?yledi.
Alex, ?ampiyonlar Ligi ile S?per Lig?deki farkl? g?r?nt?leriyle ilgili g?r??lerini de ??yle a??klad?: ??Bir?ok sebep sayabiliriz. T?rkiye?ye ?zg? ?eyler var. Hakem farkl?l?klar? ?ok fazla ortada. T?rkiye?deki ve Avrupa?daki hakemler farkl? farkl? kararlar veriyor. Ayn? ?ekilde T?rkiye?de her zaman favoriyiz ama Avrupa?da de?iliz. Burada her ma?ta rakibinizin ?zerine gitmelisiniz, ??nk? siz favorisiniz. Avrupa?da rakibi bekleyip, onun ne yapaca??n? g?rebilirsiniz. Oyun i?inde b?yle bir se?ene?iniz var, ama T?rkiye?de bunu yapamazs?n?z. Avrupa ma?lar?nda daha a??k bir futbol ortaya konuluyor. Hi?bir rakip, sahaya ??kt???nda sizi faullerle, darbelerle durdurmay? d???nm?yor. T?rkiye?de bu ?ok fazla oluyor. Bir ?eyi anlayam?yorum. Ma? boyunca darbeler yiyebilirsiniz, ama bu darbeler hakk?nda tepkinizi ma? i?inde hakemle konu?am?yorsunuz. Yan?na giderseniz cezaland?r?l?yorsunuz, ama ma? boyunca size darbeleri yapan oyuncu hi? ceza alm?yor. Bu anlay?? olmad??? i?in farklar ortaya ??k?yor. Kimi oyuncu oynamaya, kimisi oynatmamaya ??kar. Kimi gelir vurur, cezaland?r?l?r ya da cezaland?r?lmaz. Bizim yapmam?z gereken, bunlara kar?? da m?cadele etmek ve iyi oynamak. Tabii puan kay?plar?n?n tek nedeni bu sert oyunlar de?il. ?yi oynayamad?k ve puanlar? da kaybettik.??
Kezman konusu
Kaptan Alex, S?rp futbolcu Kezman??n s?rekli ele?tirilmesi konusundaki bir soruyu yan?tlarken, ??Kezman bu tak?m?n 9 numaras?, forvet oyuncusu. Forvetler gol atamay?nca ele?tirilir ve ?zerlerinde bask? olu?ur. Kezman??n ihtiyac? olan ?ey, kendine olan g?veni. Bunu yakalad?ktan sonra, ataca?? birka? golden sonra kendini bulur. Atamad??? ve ka??rd??? goller, ?zerindeki bask?dan kaynaklan?yor?? dedi.
Kezman?a g?venlerinin tam oldu?unu vurgulayan Alex, teknik ekip ve futbolcu arkada?lar? olarak ona yard?mc? olmaya ?al??t?klar?n? s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net