Yol?un yay?nlanmam?? b?l?m? festivalde

Y?netmen ve oyuncu Y?lmaz G?ney imzal? ?Yol? filminin yay?nlanmam?? b?l?m? 13??nc? Avrupa Filmleri Festivali?nde g?ste-rilecek.


Y?netmen ve oyuncu Y?lmaz G?ney imzal? ?Yol? filminin yay?nlanmam?? b?l?m? 13??nc? Avrupa Filmleri Festivali?nde g?ste-rilecek. Festivali d?zenleyen Ankara Sinema Derne?i?nden yap?lan yaz?l? a??klamaya g?re, 2-25 Kas?m?da Ankara, Kars, Samsun ve Saraybosna?da d?zenlenecek gezici festivalde, G?ney?in do?umunun 70?inci y?l?, Alt?n Palmiye ?d?ll? ?Yol? filminin de 25?inci y?ld?n?m? dolay?s?yla ?zel g?sterim yap?lacak.
Festivalde, ?erif G?ren?in y?netmenli?ini yapt???, Y?lmaz G?ney?in senaryosunu yazd??? ve yap?mc?l???n? ?stlendi?i ?Yol?un bug?ne kadar ortaya ??kmam?? 30 dakikal?k g?r?nt?leri, ?25 Y?l Sonra Bilinmeyen G?r?nt?leriyle Yol? ba?l??? alt?nda g?sterilecek. Bilinmeyen g?r?nt?lerin ortaya ??kmas?na yap?mc? Donat Keusch vesile olmu?. Keush, Y?lmaz G?ney?in filmi Cannes Film Festivali?ne yeti?tirmek kayg?s?yla, kurgusunu ?ok k?sa bir s?rede tamamlad???n?, ancak filmin bu haliyle i?ine sinmedi?ini ve yeniden kurgulamak istedi?ini belirtiyor. G?ney?in Yol?u yeniden kurgulayacak zaman bulamadan ya?ama veda etmesiyle, filmin son kurgusu yap?lmam??, yani tamamlanamam?? bir film olarak kald???n?n da alt?n? ?iziyor. Yap?m?ndan 25 y?l sonra Yol?un hem bilinen haliyle hem de bilinmeyen g?r?nt?lerinin g?sterimine yap?mc?s? Donat Keush ile kurgucusu Elizabeth Waelchli?nin yan? s?ra, y?netmeni ?erif G?ren ile oyuncular? ve teknik ekibi de kat?lacak. Ve Yol?u yaratan ekip tekrar filmi de?erlendirecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net