Che Guevera?n?n ?unutulan? ?iirleri yay?mland?

K?ba devriminin ?nderi Ernesto Che Guevera?n?n yakla??k 20 ?unutulan? ?iirinden olu?an bir kitap Guatemala?da yay?mland?.


K?ba devriminin ?nderi Ernesto Che Guevera?n?n yakla??k 20 ?unutulan? ?iirinden olu?an bir kitap Guatemala?da yay?mland?. Che?nin el yaz?s?yla yazd??? ?iirleri bir kitapta toplayan Guatemalal? Yazar Marco Vinicio Mejia, kitab?n tan?t?m?nda yapt??? a??klamada, ?Che?nin t?m ?iirlerini i?eren bir kitab? ne internette ne de bir k?t?phanede bulabilirsiniz, bu tek? dedi.
4 y?l?n? Guatemala, Bolivya ve Meksika?da, 1953-1956 y?llar?nda yaz?lan, o d?nemde baz? gazeteler ve dergilerde yay?mlanan ancak daha sonra unutulan ?iirleri bir araya getirmeye harcayan yazar, ?Bu Che?nin hi? bilinmeyen bir y?z?. Onun d???nce ve duyarl?l???n? a??klamak istiyoruz? diye konu?tu. Sadece 3 bin adet bas?lan 154 sayfal?k kitapta yay?mlanan ?iirler, Bolivya, Guatemala, Afrika, a?k, dostluk ve ba?kald?r?y? konu al?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net