Asker annesinin bar?? ???l???

??rnak?ta meydana gelen ?at??mada hayat?n? kaybeden askerlerden olan Fettullah Sel?uk?un annesi Saliha Sel?uk, ?art?k kan d?k?lmesini istemiyorum.


??rnak?ta meydana gelen ?at??mada hayat?n? kaybeden askerlerden olan Fettullah Sel?uk?un annesi Saliha Sel?uk, ?art?k kan d?k?lmesini istemiyorum. Ac?m b?y?kt?r. Herkes benim ?ocuklar?md?r. Art?k bar?? olsun. Art?k bu g?zya?? olmas?n istiyorum? dedi.
?Herkes benim o?lumdur?
Gabar Da???nda ??kan ?at??mada ya?am?n? yitiren 13 askerden biri olan Diyarbak?rl? 21 ya??ndaki Fetullah Sel?uk?un ailesi ?art?k sava? istemiyoruz? diyerek ?at??malar?n son bulmas?n? istedi. Taziye ?ad?r?nda gazetemize konu?an ve olay?n ?okunu ?zerinde atamad??? g?r?nen ac?l? anne Sel?uk, ?ac?m ?ok b?y?k anlatamam? diyerek g?zya?lar? i?inde ?y?re?imde hissediyorum bunlar?. Kimseye anlatamam? dedi. Uzun bir s?re ?nce e?ini hastal?ktan kaybetti?ini belirten Anne Sel?uk, ??u anda y?k?ld?m? diyerek feryat etti. ?Herkes benim o?lumdur herkes benim k?z?md?r, kimse ?lmesin, herkesin kocas?, herkesin yavrusu vard?r kimse ?lmesin? diyerek s?k s?k a??tlar yakan Anne Sel?uk, ?y?re?im dayanm?yor. L?tfen art?k insanlar ?lmesin. Bu durdurulsun. Benim herkesin ac?s?n? i?imde hissediyorum. Sesleniyorum i?te, kalbimin ac?s? b?y?k, bu Allah?n takdiridir biliyorum. Ama bu dursun diyorum? ?eklinde konu?tu.
Ya?am?n? yitiren Fethullah??n amcas? ?hsan Sel?uk ise, ac?lar?n?n b?y?k oldu?un ve kimsenin ba??na gelmesini istemedi?ini belirterek, ?Biz istedi?imiz bu yang?n?n art?k bitmesi. Bu ate?in ?zerine bir su serpilsin. Ate? s?ns?n. Bar?? olsun. Kimse kimseye d??man olmas?n. Art?k insanlar?m?z ?lmesin. ?len askerlerin hepsi de bizim ?ocuklar?m?z. Bu topraklarda ?iddet g?rmek istemiyoruz art?k. ? ?eklinde konu?tu.
?A?las?n diye insan getirdiler?
Sel?uk ailesi?nin bu b?y?k ac?s? dostlar?, akrabalar? yas yerini ziyaret ederek ?z?nt?lerini payla??rken, k?yl?ler, k?ydeki manzaradan da pek ho?nut de?iller.
?smini vermeden konu?an k?yl?ler, Ba?bakan?dan milletvekillerinden, Bakanlardan ba?sa?l??? mesajlar?n?n geldi?ini ancak bunun kendilerini tatmin etmedi?ini ifade ettiler. Fethullah??n taziyesi i?in ?a?lamak ve slogan atmak i?in arabalar dolusu insan? getirildi?ini ?ne s?ren k?yl?ler, ?Bunu s?rf bas?na sunmak i?in yapt?lar. Bu ?ok ay?p bir ?ey? diyerek tepkilerini dile getirdiler. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Ali R?za K?l?n? - Mehmet ?akmak
www.evrensel.net