G?ndem gazetesi 5. defa kapat?ld?

G?ndem gazetesi 5. kez kapat?ld?. En son 8 Eyl?l?de 30 g?n s?reyle yay?n? durdurulan G?ndem gazetesi, yay?n hayat?na ba?lad?ktan bir g?n sonra ?PKK propagandas? yapt???? iddias?yla 30 g?n s?reyle kapat?ld?.


G?ndem gazetesi 5. kez kapat?ld?. En son 8 Eyl?l?de 30 g?n s?reyle yay?n? durdurulan G?ndem gazetesi, yay?n hayat?na ba?lad?ktan bir g?n sonra ?PKK propagandas? yapt???? iddias?yla 30 g?n s?reyle kapat?ld?.
Gazetemize konu?an Y?ksel Gen?, kapatma karar?n? ?Gazetemizin yay?n?n?n bu bi?imde durdurulmas? T?rkiye?nin bir ay?b?d?r? diyerek de?erlendirdi. Gazetelerinin kapat?lmas?n?n DTP gibi partilere bask? yap?lmas?n?n ve yarat?lan ?at??ma ortam?n?n K?rt sorunun ??zmedi?inin a??k bi?imde ortada oldu?unu kaydeden Gen? ?30 y?ll?k ?at??ma s?reci bunu en ac? bi?imde hepimize g?sterdi? ?eklinde konu?tu. ?a?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan Ahmet Abakay da, ?E?er gazete kapatma kararlar?yla sorun ??z?lseydi bug?n ya?anana s?k?nt?lar ortadan kalkm?? olurdu ?dedi. Abakay, ?Bu nedenle biz ?GD olarak her ko?ulda ifade bas?n ?zg?rl???n?n engellenmesi k?s?tlanmas?n? do?ru bulmuyoruz. Ve bu yolun demokratik olmad??? oldu g?r???ndeyiz? dedi.
??fade ?zg?rl??? k?s?tlan?yor?
T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erin?, mahkeme kararlar?na dayanak olan yasa maddelerinin ifade ?zg?rl???n? k?s?tlad???n? dile getirdi. TMY?deki kimi maddeleri ifade ve bas?n ?zg?rl???n? k?s?tlad???n? dile getiren Erin?, bu maddelerini bir an ?nce kald?r?lmas?n? talep ettiklerini kaydetti. Erin?, 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?inde TMY?deki 3 maddenin kald?r?lmas? i?in Anayasa Mahkemesine dava a?t???n? da hat?rlatt?.
Gazete ve televizyon kapatmalar?na ilke olarak kar?? olduklar?n? dile getiren T?rkiye Gazeteciler Sendikas? Genel Ba?kan? Ercan Sad?k ?pek?i, kapatma kararlar?n?n bas?n ?zg?rl???n? ve ifade ?zg?rl???n? k?s?tlad???n? kaydetti. ?pek?i ??iddet i?ermedi?i m?ddet?e her t?rl? fikir ?zg?rce a??klanabilmeli ve savunula bilmelidir? dedi. Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kkan?t 12 Nisan 2007 tarihinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda G?ndem gazetesini hedef g?stererek, ?PKK?n?n bir gazetesi var? demi?ti. (?stanbul/EVRENSEL)
?ahin Do?an
www.evrensel.net