Tuncel?in duru?mas? bug?n

Milletvekili Sebahat Tuncel?in ?dokunulmazl?k hakk??na ra?men ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi, Tuncel?i yarg?lamaya bug?n devam edecek.


Milletvekili Sebahat Tuncel?in ?dokunulmazl?k hakk??na ra?men ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi, Tuncel?i yarg?lamaya bug?n devam edecek.
Ba?c?lar?da 5 Kas?m 2006 tarihinde d?zenlenen ?DTP 1. Halk Dayan??ma Toplant?s??na yap?lan bask?nda g?zalt?na al?nan ve bir ?itiraf???n?n ifadelerine dayan?larak tutuklanan DTP ?stanbul Milletvekili Tuncel?in yarg?lanmas?na bug?n saat 10.45?te, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nde devam edilecek. Duru?maya Tuncel?e destek i?in bir?ok kitle ?rg?t?n?n kat?lacak.
Gebze M Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulundu?u s?rada, milletvekilli?ine adayl???n? koyan Tuncel, 22 Temmuz Genel Se?imleri?nde ?stanbul 3. B?lge?den ba??ms?z milletvekili olarak se?ildi. Tuncel, 24 Temmuz?da tutuklu bulundu?u Gebze M Tipi Kapal? Cezaevi?nden milletvekili olarak ??kt?. Ancak mahkeme daha sonra yarg?lamaya devam karar? verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net