Irak, ?izin vermeyiz? dedi

K?rdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani?nin siyasi ve askeri konularda dan??manl???n? yapan Ba?kanl?k Divan? Ba?kan? Fuad H?seyin, denetimleri alt?ndaki topraklar?n kom?u ?lkelere sald?r?lar i?in olmas?na izin vermeyeceklerini belirtirken, T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyonunun her ?eyi i?inden ??k?lmaz hale getirece?ini s?yledi.


K?rdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani?nin siyasi ve askeri konularda dan??manl???n? yapan Ba?kanl?k Divan? Ba?kan? Fuad H?seyin, denetimleri alt?ndaki topraklar?n kom?u ?lkelere sald?r?lar i?in olmas?na izin vermeyeceklerini belirtirken, T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyonunun her ?eyi i?inden ??k?lmaz hale getirece?ini s?yledi.
Alman DW Radyosu?nun sorular?n? yan?tlayan H?seyin, ???z?m bulman?n yolu ?ncelikle sorunu tan?maktan ge?iyor. ?kincisi masaya oturup bunu tart??mak gerekiyor. Irak K?rdistan b?lgesi, masaya oturmaya ve kendisiyle ilgili t?m sorunlar? ele almaya haz?r? dedi.
Irak ??i?leri Bakanl??? Merkez Ulusal Komisyonu Ba?kan? Abd?lkerim Halef el-Kinani ise, Irak??n Sesi?ne yapt??? a??klamada ?T?rkiye?nin Irak h?k?metinden habersiz Irak topraklar?nda PKK?ye kar?? operasyon d?zenleyemeyece?ini? s?yledi.
Irak H?k?met S?zc?s? Ali El Debba? da, T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyonuna kar?? ??karak ?Irak egemen bir ?lke ve ihlal edilmesine izin vermeyece?iz? dedi. KYB internet sitesine g?re, Ali El Debba?, Al Arabiya televizyonuna yapt??? a??klamada, Irak h?k?metinin T?rkiye?nin Irak topraklar?na girmesine kar?? ??karak ?Irak h?k?metinin T?rkiye?ye K?rt b?lgesinin topraklar?na girmesine izin veren herhangi bir anla?maya imza atmad????n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net