D?nya bas?n?: H?k?met generallere boyun e?di

Erdo?an??n ?s?n?r ?tesi? operasyona ye?il ???k yakmas?, d?nyada yank? buldu.


Erdo?an??n ?s?n?r ?tesi? operasyona ye?il ???k yakmas?, d?nyada yank? buldu.
New York Times, T?rkiye?nin Irak?taki askeri operasyona do?ru yeni bir ad?m att???n? belirterek ?Kuzey Irak?taki bir T?rk askeri taarruzunun, pek olas? olmasa da, ABD i?in yayg?n etkileri olur. T?rkiye, NATO ?yesidir ve b?lgenin en g??l? ordusuna sahip. T?rkiye?nin ABD?nin Irak sava??ndaki deste?i hayatidir. ABD?nin G?ney T?rkiye?deki ?ncirlik ?ss?, Orta Irak?taki askerlere sevk?yat yap?yor? yorumunu yapt?.
?ngiliz The Guardian gazetesi, ?H?k?met, generallerin bask?lar?na boyun e?di? ba?l?kl? yorumunda, Washington?un kar?? ??kmas?na ra?men Ba?bakan Erdo?an??n, askerlerin PKK?ye kar?? ?s?n?rl? operasyonlar? yapmaya izin verdi?ini ?ne s?rd?.
El Cezire televizyonu da, T?rkiye?nin Irak?a bask?nlar d?zenlemeye haz?rland???n? belirtmekle birlikte ?T?rkiye?nin gelecek ay Irak temsilcilerinin de kat?laca?? bir b?lgesel konferansa ev sahipli?i yapaca?? i?in yak?n gelecekte kom?usuna kuvvet g?ndermesinin beklenmedi?i? yorumunu yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net