ABD operasyona so?uk bakt?

ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, ?Bizim g?r???m?ze g?re, T?rkiye?den Irak i?ine kapsaml? bir m?dahale, uzun d?nemli ve kal?c? bir ??z?m? getirmeyecektir? dedi.


ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, ?Bizim g?r???m?ze g?re, T?rkiye?den Irak i?ine kapsaml? bir m?dahale, uzun d?nemli ve kal?c? bir ??z?m? getirmeyecektir? dedi.
D?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, T?rkiye?nin Irak?a operasyon d?zenleme ihtimaline ili?kin sorular? de?erlendiren McCormack, ??yle konu?tu: ?Genel ilke olarak biz hem Irak hem de T?rkiye?ye, bu meseleye kar?? izlenecek yolun, i?birli?i i?inde ??z?m bulunmas? oldu?unu tavsiye ettik. Bizim g?r???m?ze g?re, T?rkiye?den Irak i?ine kapsaml? bir m?dahale, uzun d?nemli ve kal?c? bir ??z?m? getirmeyecektir. Bunu bir s?redir s?yl?yoruz.?
Beyaz Saray S?zc?s? Dana Perino ise, T?rkiye?nin Irak?a s?n?r ?tesi operasyonu olas?l??? konusunda, ?varsay?ma dayal?? oldu?u i?in yorum yapmayaca??n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net