Bar???n ad? bile yok

?lk ?ehit haberleri geldi?inden beri ?S?n?r a??l?r, bu hesap sorulur? gibi man?etlerle operasyon ?a?r?s? yapan gazeteler, bar???n ad?n? bile unuttu. Medyada askeri tart??malarla en duygusal, en k??k?rt?c? haberler yan yana


?lk ?ehit haberleri geldi?inden beri ?S?n?r a??l?r, bu hesap sorulur? gibi man?etlerle operasyon ?a?r?s? yapan gazeteler, bar???n ad?n? bile unuttu. Medyada askeri tart??malarla en duygusal, en k??k?rt?c? haberler yan yana.
Komando foto?raflar?, hemen hemen b?t?n gazetelerin birinci sayfalar?n? s?sl?yordu.
Gazete man?etleri bir yandan asker ?l?mlerine ?z?len, her birinin en dramatik yan?n? ?ne ??karan haberlerle dolup ta?arken, di?er yandan s?n?r ?tesi operasyon karar?n? co?kuyla kar??l?yor. ?ukurova grubu gazeteleri, tezkereyi en a??k?a savunan gazeteler oldu. Ak?am??n ?Tezkerenin ?? hedefi? man?etinde, ?PKK?y? tasfiye etmek?, ?ter?r faaliyetlerini kal?c? olarak bitirmek?, ?i?eri s?zmay? engellemek? gibi askeri hedefler ayr?nt?lar?yla a??kland?. Ayn? gruptan G?ne? ?Etekleri tutu?tu? s?rman?etinde Barzani?yi, ?Ne demek istiyorsun vekil bey? man?etinde de ?lke i?i tepkilerden s?z eden AKP milletvekili ?hsan Arslan?? hedef ald?. Terc?man ise ?tezkere yetmez? t?r?nden bir kampanyay? ?imdiden ba?latt?. AB i?in Ter?rle M?cadele Yasas??na ?darbe? vuruldu?unu ve o olay?n bug?nleri haz?rlad???n? ?ne s?ren gazete, ?As?l kilit yasa? man?etini att?.
Star da ??? koldan abluka? man?etinde bir harita e?li?inde tezkere haz?rl?klar?n? anlatt?.
Do?an grubu gazetelerinde ise askeri operasyondan ?ok, H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n kendi ifadesiyle ?cephe gerisi? havas? hakimdi. D?nk? man?etlerde H?rriyet ?Edirne?den Kars?a kadar?, Milliyet ?Bir tek can? vard?, onu verdi?, Posta ?T?rkiye emanetine sahip ??kt?? dedi. Grubun spor gazetesi Fanatik ise, milli tak?m?n ma?lara siyah forma ile ??kmas? i?in kampanya y?r?t?yor.
TMSF kontrol?ndeki Sabah, ?Yolcu trenine bombal? tuzak? man?etini kulland?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net