?arp?lacaklar!

Ermeni soyk?r?m? tasar?s? ge?ince, medyan?n Amerika?y? ele?tirece?i tuttu. ?M?ttefiklik? meselesine s?rekli vurgu yapan gazeteler, Amerikal?lar aleyhine bug?ne kadar s?ylemeye al???k olmad?klar? ifadeler kulland?


Ermeni soyk?r?m? tasar?s? ge?ince, medyan?n Amerika?y? ele?tirece?i tuttu. ?M?ttefiklik? meselesine s?rekli vurgu yapan gazeteler, Amerikal?lar aleyhine bug?ne kadar s?ylemeye al???k olmad?klar? ifadeler kulland?.
ABD?ye ?ok k?zan Vatan, en ileri giden gazete oldu. ?Sersem? diyecek kadar sinirlenen gazete, ?27 sersem Amerikal?? s?rman?etinde ??yle dedi: ?ABD?nin sorunlu oldu?u b?lgedeki en b?y?k m?ttefikini bir avu? Ermeni oyu u?runa yaralad?lar.?
H?rriyet ise ?Papaz duas?yla kin tasar?s?? s?rman?etini kulland?.
Ak?am??n yorumu da ilgin?ti. ?Bush?a ra?men tasar? ge?ti? diyen gazete, s?k s?k ele?tirip dalga ge?tikleri Bush?u bile ?Ba?kan Bush?un uyar?s?? gibi ifadelerle destekledi.
Man?etlerde hayal k?r?kl??? okunuyordu: Cumhuriyet ?ABD lobiye boyun e?di?, Posta ?Amerika?dan T?rkiye?ye ?imdi de ?soyk?r?m? han?eri?, Yeni ?afak ?ABD?nin T?rkiye?ye ihtiyac? yokmu??, Zaman ise ??ncirlik kapan?r uyar?s? yetmedi, tasar? komiteden ge?ti? man?etlerini att?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net