G?NL?K

 • Eskiden, ?nerede o eski bayramlar? diye ba?layan yaz?lar olurdu.??nk?, ?o?unlukla bayram deyince, ?ocukluk zamanlar? akla gelirdi.


  Eskiden, ?nerede o eski bayramlar? diye ba?layan yaz?lar olurdu.
  ??nk?, ?o?unlukla bayram deyince, ?ocukluk zamanlar? akla gelirdi.
  ?ocukluk ki, genellikle ya?am?n g?zel zamanlar?d?r.
  ?ocuk d?nyas?, k???k ?eylerle mutlu olabilmeyi bilen?
  Verilenle yetinen?
  Para, rant i?in birbirinin g?zlerini oymayan masum varl?klar?m?zd?r.
  Sokakta oyun arkada?lar?na hangi ?rktan oldu?unu sormazlar?
  Sen T?rks?n, ben K?rt?
  O Alman, bu Frans?z deyip birbirlerini vurmazlar?
  E?er TV ekranlar? her g?n kin nefret kusmasa?
  Odalarda, evlerde farkl? insanlar, toplumlar ?ihanetle? damgalanmasa?
  ?ocuklar?n belle?i ?kurukafalarla? doldurulmasa?
  B?y?y?nce ?memati? olmay? ak?llar?na bile getirmezler?
  Ama, kirletilen d?nyan?n en masum yarat?klar? olan ?ocuklara nas?l bayramlar veriyoruz art?k.
  Kelebek kanatlar? yerine?
  Bomba atan sava? u?aklar?n? ??reniyorlar ?nce!
  Bilgisayar ba??nda sava? oyunlar?nda insan vurduk?a?
  ?ok bomba at?p yak?p y?kt?k?a?
  Seviniyorlar!
  ??gal ettikleri topraklara bak?p?
  Ne kadar ak?ll? olduklar?yla ?v?n?yorlar!
  ***
  Nerede o eski bayramlar, diye ba?layan yaz?lar azalacak belli ki?
  Onun yerine ?bayraml?k? s?n?r ?tesi operasyonlar? yaz?lacak?
  S?n?r boylar?nda tahkimler anlat?lacak?
  Ve vurulmu? gencecik ?ocuklar?m?z?n evlerinden y?kselen ac? manzaralar??
  Yoksul anan?n y?rek yakan ???l?klar??
  ?yle bayramlarday?z art?k.
  Birileri intikam ???l?klar? atar.
  Bir halk? k??eye s?k??t?rmay?? Tecrit etmeyi?
  ?Vur vur inlesin? demeyi?
  Marifet sanar?
  Asl?nda o da bilir ki, o gelece?e ili?kin d?n?lmez yaralar a?ar!
  ?k?z?n biri de gider ??p kutusuna bomba koyar.
  Nas?l vah?ile?mi?se?
  Nas?l yitirmi?se insanl???n??
  Yak?l?p y?k?l?nca ortal?k?
  Yerde yat?nca ?st?nde bayraml?k urbas?yla minik bir ?ocuk?
  O bayram yapar!
  Bayram dedi?i, ?l?m kusar!
  Yine de bayramday?z i?te.
  Bir tarafta ate?ler i?inde yanan Irak? Filistin? L?bnan?
  Bir tarafta Amerika pu?tu? ?srail...
  Ortada biz...
  Tepemizde, pu?tla stratejik ortaklar.
  Sa??m solum sobe i?te.
  Yine de bayram gibi olsun bayramlar?
  ?ocuklar?n ?st?nde renkli urbalar?
  Beyaz d?nyalar?na k?rm?z? balonlu, u?urtmal?, bayram yeri resimleri ?izsinler.
  B?t?n mesele b?y?klerde asl?nda?
  ?ocuklara bomba de?il?
  ?eker versinler?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net