Renault?da bant durdu

Ge?ti?imiz cumartesi g?n? Renault Otomobil Fabrikas? montaj b?l?m?nde ?al??an i??iler ya?ad?klar? a??r ?al??ma ko?ullar? ve d???k ?crete kar?? i? durdurdu


Ge?ti?imiz cumartesi g?n? Renault Otomobil Fabrikas? montaj b?l?m?nde ?al??an i??iler ya?ad?klar? a??r ?al??ma ko?ullar? ve d???k ?crete kar?? i? durdurdu. Sorunlar?n?n ??z?lmesi i?in sendikalar?ndan bir ??z?m ?retilmeyince montaj b?l?m?nde ?al??an i??iler, b?t?n banttaki ?retimi engellediler. Geli?melerle ilgili g?r??t???m?z i??iler, i?yerinde ?al??ma ko?ullar?n?n her ge?en g?n k?t?le?ti?ini ifade ederek, bunu sendikaya defalarca anlatmalar?na ra?men hi?bir sonu? alamad?klar?n?, bunun ?zerine tepki geli?ti?ini s?ylediler. ???iler ?98 y?l?ndan sonra Renault?da ilk kez bir band?n durduruldu?unu dile getirdiler. Eylem ?zerine hemen i?yerine gelen sendikac?lar i??ileri ikna etmeye ?al??arak ?retime devam edilmesini sa?lad?lar. ???iler, sorunlar?n?n devam etti?i s?rece haklar?n? aramay? s?rd?receklerini s?ylediler. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net